DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

2019

Javna nabavka

JN 32-19 Radovi na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji zgrade zdravstva Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad na Bulevaru cara Lazara 77

Objavljeno:

Datum otvaranja: 19.11.2019.

Datum poslednje promene: 15.10.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Radovi

U toku

Javna nabavka

MNU 10-19 Popravke na hidrantskim instalacijama

Objavljeno:

Datum otvaranja: 04.10.2019.

Datum poslednje promene: 09.10.2019.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 40-19 Sanitetski materijal – infuzioni setovi

Objavljeno:

Datum otvaranja: 21.10.2019.

Datum poslednje promene: 19.09.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Javna nabavka

JN 37-19 Oftalmološki aparati

Objavljeno:

Datum otvaranja: 04.10.2019.

Datum poslednje promene: 09.10.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Zaključen

Javna nabavka

JN 34-19 Test opterećenja

Objavljeno:

Datum otvaranja: 27.09.2019.

Datum poslednje promene: 16.10.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 36-19 Vozila

Objavljeno:

Datum otvaranja: 01.10.2019.

Datum poslednje promene: 14.10.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 35-19 Holteri EKG-a i krvnog pritiska

Objavljeno:

Datum otvaranja: 30.09.2019.

Datum poslednje promene: 16.10.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Zaključen

Javna nabavka

JN 38-19 Elektrokauter

Objavljeno:

Datum otvaranja: 02.10.2019.

Datum poslednje promene: 16.10.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

MN 5-19 Softver za unapređenje funkcija dva postojeća UZ aparata Samsung

Objavljeno:

Datum otvaranja: 09.09.2019.

Datum poslednje promene: 27.09.2019.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 39-19 Stomatološko radno mesto

Objavljeno:

Datum otvaranja: 03.10.2019.

Datum poslednje promene: 14.10.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke:  

Zaključen

Javna nabavka

33-19 Aparati za fizikalnu terapiju

Objavljeno:

Datum otvaranja: 13.09.2019.

Datum poslednje promene: 25.09.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Zaključen

Javna nabavka

MNU 9-19 Popravke na hidrantskim instalacijama

Objavljeno:

Datum otvaranja: 14.08.2019.

Datum poslednje promene: 16.08.2019.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Usluge

Obustavljen

Javna nabavka

MNU 8-19 Popravke neispravnih gromobranskih instalacija

Objavljeno:

Datum otvaranja: 14.08.2019.

Datum poslednje promene: 17.09.2019.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Usluge

Zaključen

Javna nabavka

MNU 7-19 Usluge štampanja materijala

Objavljeno:

Datum otvaranja: 13.08.2019.

Datum poslednje promene: 16.09.2019.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Usluge

Zaključen

Javna nabavka

JN 31-19 Računarska oprema

Objavljeno:

Datum otvaranja: 02.09.2019.

Datum poslednje promene: 25.09.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Zaključen

Javna nabavka

MN 4-19 Licence neophodne za funkcionisanje zdravstvenog informacionog sistema

Objavljeno:

Datum otvaranja: 13.08.2019.

Datum poslednje promene: 26.08.2019.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Zaključen

Javna nabavka

JN 30-19 Kancelarijski materijal

Objavljeno:

Datum otvaranja: 12.08.2019.

Datum poslednje promene: 23.08.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 27-19 Sistem za tretman medicinskog otpada

Objavljeno:

Datum otvaranja: 05.08.2019.

Datum poslednje promene: 30.08.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 29-19 Ginekološki sto

Objavljeno:

Datum otvaranja: 06.08.2019.

Datum poslednje promene: 24.09.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 28-19 Ultrazvučni aparat ginekološki

Objavljeno:

Datum otvaranja: 06.08.2019.

Datum poslednje promene: 24.09.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen