DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

2019

Javna nabavka

MNU 2-19 Usluge tekućeg održavanja laboratorijske opreme

Objavljeno:

Datum otvaranja: 08.02.2019.

Datum poslednje promene: 08.03.2019.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Usluge

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Zaključen

Javna nabavka

MNU 3-19 Usluge tekućih popravki i održavanja vozila

Objavljeno:

Datum otvaranja: 11.02.2019.

Datum poslednje promene: 26.02.2019.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Usluge

Zaključen

Javna nabavka

JN 5-19 Vakuum sistemi za uzorkovanje biološkog materijala

Objavljeno:

Datum otvaranja: 21.02.2019.

Datum poslednje promene: 04.04.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 4-19 Papir

Objavljeno:

Datum otvaranja: 20.02.2019.

Datum poslednje promene: 25.02.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 3-19 Alkohol 70%

Objavljeno:

Datum otvaranja: 19.02.2019.

Datum poslednje promene: 12.03.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 2-19 Lekovi – kapi za oči

Objavljeno:

Datum otvaranja: 19.02.2019.

Datum poslednje promene: 14.03.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 1-19 Reagensi kontrole za protrombinsko vreme (INR)

Objavljeno:

Datum otvaranja: 18.02.2019.

Datum poslednje promene: 04.04.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen