Menadžment

Adresa: Bulevar cara Lazara 75
Telefoni: 021 / 4879 - 020
Fax: 021/466 - 297
e-mail: menadzment@dzns.rs

 

Direktor

Prim. dr Veselin Bojat, hirurg-ortoped
 Kontakt: 021/4879 - 020
 e-mail: menadzment@dzns.rs
 
Rođen je u Vrbasu 1961. godine. Pohađao je osnovnu školuJovan Popović“ i Srednju medicinsku školu „7. April“ u Novom Sadu, gde je nastavio i studije na Medicinskom fakultetu. Diplomirao je 1990. godine, a naredne godine položio  državni ispit. Od 1992. godine je zaposlen  na Institutu za hirurgiju, na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Novom Sadu. Specijalistički ispit iz ortopedske hirurgije i traumatologije je položio  1996. godine. U toku profesionalnog bavljenja hirurgijom, samostalno je obavio više hiljada operativnih zahvata, a po broju komplikovanih (artroplastične i revizione operacije) ubrajaju ga među najprestižnije hirurge-ortopede u našoj zemlji. Autor je i koautor više stručnih radova iz oblasti ortopedije i traumatologije. Učestvovao je i u izradi i objavljivanju nekoliko monografija iz uže oblasti svojeg stručnog delovanja. Kao predavač po pozivu, održao je više predavanja u Srbiji i regionu. Usavršavao se u mnogim renomiranim ustanovama u svetu, od kojih  je najznačajniji šestomesečni boravak i rad, kao istraživač po pozivu, u Nacionalnom institutu za javno zdravlje  Betesda Merilend SAD. Od 27. marta 2015. godine nalazi se na mestu v.d. direktora Doma zdravlja „Novi Sad“, a septembra 2015. godine je izabran  za direktora Doma zdravlja „Novi Sad“. Govori engleski jezik. Otac je troje dece.
 

Pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost

 
 
dr Ljerka Popov
Kontakt: 021/4879-015
e-mail:popov.ljerka@dzns.rs
 
Rođena je 1963. godine u Sonti. Srednju medicinsku školu je završila u Somboru, a Medicinski fakultet u Novom Sadu 1990. godine. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva je završila u Novom Sad 1996. U Domu zdravlja "Novi Sad" radi od 1994. godine, a od 1996. godine radi kao ginekolog-akušer. Bila je načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu žena u periodu od februara 2014. do maja 2015. godine kada je postala pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost. U 2014. godini je bila rukovodilac projekta "Zdrava Novosađanka - srećna Novosađanka". Trenutno je rukovodilac projekta  "Škola roditeljstva". Govori engleski jezik. Udata je i majka troje dece.
 
 

 Pomoćnik direktora za finansije

 

 dipl. ecc  Svetlana Vukalović
 Kontakt: 021/4879 - 018
 e-mail: vukalovic.svetlana@dzns.rs

Rođena je 1954. u Podujevu. Gimnaziju je završila u Uroševcu nakon čega dolazi u Novi Sad gde 1978. godine završava Ekonomski fakultet poslovno-pravnog smera. U februaru 1979. godine započinje radni vek u Autokaroseriji na poslovima računovodstva. Od 1980 do 2008. godine u Domu zdravlja "Novi Sad" obavlja poslove plana i analize, Šefa računovodstva, Pomoćnika direktora za finansije i Načelnika službe, kada prelazi u Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad, na mesto Pomoćnika direktora za finansije. Od 01. maja 2013. godine u Domu zdravlja "Novi Sad" obavlja poslove Pomoćnika direktora za finansije. Poseduje zvanje i licencu Ovlašćenog računovođe i Revizora.

 

Pomoćnik direktora za pravne poslove

 

 dipl. prav  Nebojša Dragić
 Kontakt: 021/4879 - 013
 e-mail: dragic.nebojsa@dzns.rs

Rođen je 1985. godine u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu je završio  u Novom Sadu, kao i Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, a master studije na Pravnom fakultetu u Beogradu. Govori nemački jezik. Volontirao je kao pripravnik u Osnovnom i Višem sudu u Novom Sadu. 2012. godine je počeo da radim u Novosadskoj toplani. U Domu zdravlja "Novi Sad" je od 2013. godine a od septembra 2014. godine obavlja poslove pomoćnika direktora za pravne poslove. Oženjen je, trenutno bez dece.

 

Glavni tehničar

 

 Nenad Vukas
 Kontakt: 021/4879 - 016
 e-mail:vukas.nenad@dzns.rs

Rođen je 1964. godine. Zvanje medicinskog tehničara je stekao u Srednjoj medicinskoj školi "7 april" u Novom Sadu. Diplomirao je na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Zemunu. Od 1985. godine je zaposlen u Domu zdravlja "Novi Sad" - Služba hitne medicinske pomoći. Više godina je obavljao poslove glavnog medicinskog tehničara u službi, a potom i u Zavodu za hitnu medicinsku pomoćNovi Sad. Od 2013. do 2015. godine radi na poslovima pomoćnika glavne medicinske sestre Doma zdravlja "Novi Sad". Organizator je i učesnik sanitetskog obezbeđenja velikog broja masovnih skupova i međunarodnih festivala. Instruktor je sa licencom i predavač na kursevima iz pružanja prve pomoći. Inicijator i učesnik u projektu postavljanja AED aparata na javnim mestima u Novom Sadu. Od januara 2015. godine obavlja poslove glavnog medicinskog tehničara Doma zdravlja. Oženjen je i otac troje dece.

 

Stručni saradnik za unapređenje kvaliteta, projekte, strateška pitanja i razvoj

 

 dr Nina Smiljanić
 Kontakt: 021/4879 - 034
 e-mail:smiljanic.nina@dzns.rs

Rođena je 1972. godine u Zagrebu gde je završila osnovnu i srednju medicinsku školu i upisala Medicinski fakultet koji završava 2000. u Novom Sadu. Posle završetka studija radi kao lekar opšte prakse u Domu zdravlja "Bečej", a 2004. godine prelazi u Dom zdravlja "Novi Sad" gde radi u ambulanti u Sremskim Karlovcima. Od 2005. godine je na specijalizaciji iz socijalne medicine, a po završetku specijalizacije, od 2008. godine je šef Odeljenja za socijalnu medicinu u Domu zdravlja "Novi Sad". Višegodišnja je predsednica Komisije za unapređenje kvaliteta i Koordinator za akreditaciju. Član je predsedništva Sekcije za socijalnu medicinu, Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva. Aktivno učestvuje na kongresima, stručnim sastancima, radnim grupama iz oblasi delovanja socijalne medicine, kvaliteta, medicinske statistike i informatike. 2016. godine je završila užu specijalizaciju iz medicinske informatike koju je upisala na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Majka je dvoje dece.

©2009 Dom zdravlja Novi Sad, Produced by HeadMade