Savetovališta

U Domu zdravlja «Novi Sad» postoji šest savetovališta u kojima svi građani Novog Sada mogu dobiti potrebne informacije o zdravom načinu života, kao i savete kako da unaprede svoje zdravlje. Sve trudnice imaju pravo da pohađaju Školu za trudnice koja obuhvata psihofizičku pripremu trudnica za porođaj putem predavanja i vežbi.

 

©2009 Dom zdravlja Novi Sad, Produced by HeadMade