Zaštitnik prava osiguranika

 


Postupak zaštite prava osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje obavlja zaštitnik prava osiguranika Beata Ivić, dr stomatologije. Pismenim putem možete joj se obratiti na adresu:

Dom zdravlja "Novi Sad"

Zaštitnik prava osiguranika

21000 Novi Sad
Bulevar cara Lazara br.77

zastitnik

Takođe, možete je pozvati na telefon 021/4879-081ili doći lično u Dom zdravlja "Liman" na gore navedenoj adresi,prvi sprat, soba br. 151.

Postavite pitanje, zatražite mišljenje, savet ili informaciju o svojim pravima putem e-maila:

dznovisad@rfzo.rs

Pacijenti koji smatraju da je povređeno ili ugroženo njihovo zakonom garantovano pravo, mogu se obratiti pismenim putem Zaštitniku prava osiguranika.
Zaštitnik je nadležan za davanje pravnih saveta, rešavanje eventualnih nesporazuma i ocenu osnovanosti podnetog prigovora u roku od 5 dana.

Napomene:

  • anonimni prigovori se ne evidentiraju
  • prigovor podnosi pacijent ili član njegove uže porodice
  • odgovor se dostavlja podnosiocu prigovora u roku od 5 dana
  • predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje mora biti preciziran u pogledu vrste, vremena, mesta i lica na koje se prigovor odnosi
  • zaštitnik prava osiguranika odgovor daje kao pravni savet, mišljenje ili obaveštenje o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava
  • ako je zaštitnik svojim posredovanjem ispravio konstatovanu grešku ili propust, time sprečio štetne posledice ili ugrožavanje prava pacijenta- to se konstatuje u odgovoru na prigovor
  • pacijent nezadovoljan odgovorom na prigovor, može se obratiti pismenim putem Zdravstvenoj inspekciji, odnosno Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
  •  

©2009 Dom zdravlja Novi Sad, Produced by HeadMade