Kako izabrati lekara

 

Procedura za izbor lekara je krajnje jednostavna, a za registraciju je potreba overena nova zdravstvena knjižica i lična karta. Da bi se izabrao lekar potrebno je popuniti formular, koji se može naći kod svake sestre, ali i na info-pultevima, dok je spisak svih lekara koji mogu biti birani istaknut na svim mestima gde se građani mogu opredeljivati ili na našem sajtu na linku Izaberite lekara.

Obrazac - Izjava o izboru i promeni izabranog lekara se popunjava u tri primerka, od kojih jedan ostaje kod izabranog lekara, jedan se šalje matičnoj filijali Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, dok jedan primerak zadržava pacijent. Lekar se bira na godinu dana, a po isteku ovog perioda, ugovor se automatski produžava, ukoliko pacijent ne insistira na promeni izabranog lekara. Pre isteka kalendarske godine, pacijent može da promeni izabranog lekara ako promeni mesto prebivališta, ako nije zadovoljan uslugom, ako lekaru prestane radni odnos, ako je izabrani lekar odsutan duže od šest meseci, ali i iz drugih opravdanih razloga.

 

izabrani-lekar-1

U Domu zdravlja „Novi Sad" trenutno su postavljena tri info-pulta, na ulazu u tri najveća objekta - Jovan Jovanović Zmaj, Liman i Novo naselje. Na ovim mestima svi građani mogu dobiti više informacija o izabranom lekaru, ljubazno osoblje će im pomoći da popune formular i da se opredele za nekog od lekara sa spiska koji im je takođe dostupan na info-pultu. S obzirom na to da je Dom zdravlja „Novi sad" drugi po veličini Dom zdravlja u Srbiji, i spisak lekara za izbor je velik. Tako je Novosađanima na raspolaganju 143 lekara opšte medicine, 38 lekara medicine rada, 60 pedijatara, 50 stomatologa i 18 ginekologa.

Izabrani pedijatar

Novosađanima je na raspolaganju 60 doktora medicine specijalista pedijatrije. Izbor pedijatra se obavlja veoma jednostavno i brzo. Maloletnom detetu lekara biraju roditelji, sa ličnom kartom i detetovom zdravstvenom knjižicom. Odabir lekara se može učiniti u Domu zdravlja, na teritoriji filijale zdravstvenog osiguranja koja je izdala zdravstvenu knjižicu ili u mestu stalnog ili privremenog boravka.
Izabrani pedijatar prati dete od prvog dana života pa sve do punoletstva. To je dug period u kom dete raste, razvija se, sazreva u psihofizički, socijalno, emotivno zrelu osobu, ali i period u kom se mnoge bolesti mogu otkriti na vreme, a neke i sprečiti. Zadatak svakog pedijatra je i sprečavanje komplikacija bolesti, unapređivanje kvaliteta života, sprečavanje invalidnosti, a time i produženje života pojedinca.
Prednost izabranog pedijatra se ogleda u tome da on vodi računa o svim segmentima zdravlja deteta, u redovnom je kontaktu sa njim, bolje ga poznaje i upućeniji je u njegovo zdravstveno stanje.

Izabrani ginekolog

Žene, osim što moraju da izaberu svog lekara opšte prakse ili medicine rada, imaju pravo, ali i obavezu da izaberu i ginekologa. Na izbor ginekologa imaju sve ženske osobe starije od 15 godina. Na teritoriji Grada Novog Sada radi 18 ginekologa koji mogu biti izabrani ginekolozi.
Izabrani ginekolog se stara o reproduktivnom zdravlju ženske populacije, ali je njegov veliki značaj i u preventivnom radu. Redovnim pregledima mogu se:

 • otkriti premaligne i maligne promene,
 • lečiti hormonski problemi,
 • kontrolisati rađanje,
 • raditi pravovremeno planiranje porodice,
 • smanjiti mogućnost razvoja stanja koja vode ka sterilitetu.

Roditeljstvo ne počinje trudnoćom, već mnogo ranije. Sa svojim ličnim ginekologom može se obezbediti sigurnija trudnoća. Planiranje trudnoće kao i sama trudnoća su specifična stanja koja moraju da prate stručnjaci prvenstveno zbog zdravlje majke i bebe. Ne može se očekvati dobra i adekvatna nega ukoliko se stalno menja lekar jer praćenje trudnoće na taj način nema kontinuitet. Izuzetno je važno da se rano otkriju oštećenja ploda, što zbog napretka nauke više nije problem medicine, već i zbog pravovremenog odlaska kod lekara.

Izabrani stomatolog

Na teritoriji Novog Sada i opštine Sremski Karlovci pravo da budu izabrani lekari ima 30 doktora stomatologije koji rade sa decom, 12 doktora stomatologije koji rade samo sa odraslima i osam doktora stomatologije koji rade u nekim selima, pa mogu biti izabrani lekar i deci i odraslima.
Pravo na izabranog doktora stomatologije imaju:

 • Deca do navršenih 18 godina života
 • Žene u toku trudnoće i 12 meseci posle porođaja
 • Osobe starije od 65 godina (samo za akrilatne proteze - ostale usluge plaćaju)
 • Osobe pre transplatacije bubrega i operacija na srcu
 • Osobe u preoperativnom i postoperativnom tretmanu malignih bolesti maksilofacijalnog predela
 • Osobe sa urođenim i stečenim deformitetima lica i vilica u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana
 • Osobe u okviru posttumorske rehabilitacije i rekonstrukcije

Sve kategorije stanovništva koje imaju pravo da biraju lekara, pa samim tim i stomatologa, moraju imati nove zdravstvene legitimacije, uredno overene, da bi mogli da potpišu Izjavu o izboru. Rok za potpisivanje je istekao 1. septembra. Pošto veliki broj građana nije iskoristio ovo pravo, rok je produžen do kraja decembra. Posle ovog roka oni koji nisu izabrali svog stomatologa, a imali su pravo na to, neće moći da koriste sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. To znači da će se usluge koje budu pružene morati naplaćivati po cenovniku za tržišno poslovanje koji je usvojio Upravni odbor DZ „Novi Sad".
Izborom stomatologa, gore navedene kategorije stanovništva, dobiće besplatnu uslugu ili će platiti samo participaciju. Prednost izabranog stomatologa je i u tome što on vodi računa o deci, od najranijeg uzrasta pa sve do navršenih 18 godina, te primenjujući sva pravila i principe preventivnog programa nastoji da se karijes frekvenca svede na minimum. Naravno, saradnja se očekuje i od roditelja koji treba da dovede dete na pregled, ako ono samo ne može da dođe. Roditelj koji to ne čini redovno, pa se kod deteta pojave komplikacije zbog karijesa, moraće da plati participaciju u iznosu od 20%. Ovo podrazumeva i sva lečenja plombe i vađenje zuba kao komplikaciju karijesa. Iznos participacije je mali i ne remeti budžet roditelja, ali je neka vrsta podsetnika, pa možda i kazne, ukoliko ne sarađuju sa izabranim stomatologom na brizi o zdravlju zuba svog deteta.

Info telefoni za izabranog lekara:

CALL CENTAR: 021/4879-000

©2009 Dom zdravlja Novi Sad, Produced by HeadMade