Medicinska sestra

  • vms Biljana Momirov

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Glavna sestra Službe zdravstvene zaštite radnika

Email: momirov.biljana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-810, 021/4879-811

Biografija

Rođena sam 1984. godine u Novom Sadu. Srednju medicinsku skolu “7. April” zavrsila sam 2003.godine.Na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, diplomirala sam 2009. godine. Od 2004. zaposlena sam u Službi zdravstvene zaštite radnika, a od januara 2010. sam glavna sestra službe.