Lekar specijalista

  • dr Borko Vukosav
  • specijalista medicine sporta

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Šef odeljenja sportske medicine

Email: vukosav.borko@dzns.rs

Telefon: 021/4879-866

Biografija