Psiholog

  • dipl. Jasna Odović Čubrilo
  • diplomirani psiholog

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: odovic.jasna@dzns.rs

Telefon: 021/4879-426

Biografija

Rođena sam u Podgorici, gde sam i živela do završetka srednje škole. Studije psihologije sam završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na istom sam se edukovala na domasterizaciji u okviru modula; klinička psihologija. Više godina sam bila volonterski angažovana kao pomagač i edukator u nevladinoj organizaciji SOS telefon za žene i decu žrtve porodičnog nasilja. Radila sam kao spoljni saradnik u okviru Dečijeg sela “ Dr Milorad Pavlović” na programima za unapređenje roditeljskih kapaciteta i veština u cilju očuvanja biološke porodice. U toku svog profesionalnog angažovanja učestvovala sam kao kreator i realizator u više preventivnih projektnih programa za decu i mlade, takođe sam bila učesnik u objavljenim naučno istraživačkim radovima. Prošla sam četvorogodišnju edukaciju iz Transakcione analize, kao i kraće programe iz Kognitivno bihejvioralne terapije namenjene pomagačima. Trenutno sam edukant na obuci za dečijeg integrativnog psihoterapeuta. U Domu zdravlja” Novi Sad” sam zaposlena od 2007 godine. Član sam Tima za prevenciju nasilja u okviru Doma zdravlja “Novi Sad”.