Izabrani stomatolog

  • dr Jelena Pantelinac
  • specijalista dečije preventivne stomatologije

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Lokacija: O.Š. „Petefi Šandor“,

Adresa: Bore Prodanovića 15a, Novi Sad,

Email: pantelinac.jelena@dzns.rs

Telefon: 063-814-6401

Timska sestra: Tatjana Šnur

Rođena sam 1981. godine u Vrbasu.Diplomirala sam 2007. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, odsek stomatologija. Nakon položenog stručnog ispita radila sam od 2009-2011. godine u privatnoj stomatološkoj praksi i potom od 2011-2017. godine u Domu zdravlja u Inđiji. Od 2017. godine sam zaposlena u Domu zdravlja „Novi Sad“. Prijavila sam temu za izradu doktorske disertacije na doktorskim akademskim studijama, smer javno zdravlje,na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na zdravstvenoj specijalizaciji sam iz preventivne i dečje stomatologije. Član sam Stomatološke komore Srbije i Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva. Udata sam, majka jednog deteta.