Izabrani lekar

  • dr Katarina Radić
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Rumenačka,

Adresa: Rumenačka 102, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: radic.katarina@dzns.rs

Telefon:021/4879-315

Timska sestra: Vesna Zec

Rođena je 1986. godine u Skoplju, Makedonija. Srednju medicinsku školu „7. april“ u Novom Sadu je završila 2005. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultet Univerziteta u Novom Sadu 2015. godine. U Domu Zdravlja „Novi Sad“ je zaposlena od 2016. godine, kao lekar opšte medicne. Član je Lekasrske komore Srbije.