Stomatolog

  • dr Vladimir Bujandrić
  • specijalista protetike

Lokacija: Novo Naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: bujandric.vladimir@dzns.rs

Telefon: 021/4879-257

Timska sestra: Slavica Lazović, Telefon: 021/4879-257

Biografija

Rođen 1960. godine u Skoplju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu odsek Stomatologija u Novom Sadu 1992. godine. Specijalizaciju iz protetike završio je 2004. godine. Sertifikati: “Medicinski laseri u pripremi“, “Klinička primena dentalne inplantologije“, “Planiranje i izrada parcijalnih skeletiranih proteza“.