Izabrani lekar

  • Prim. mr sci. med. Zlatka Markov
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Rumenačka,

Adresa: Rumenačka 102, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: markov.zlatka@dzns.rs

Telefon: 021/4879-315

Timska sestra: Slađana Velček

Rođena 1959. godine u Ogaru. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu diplomirala 1985.godine a zvanje magistra medicinskih nauka stekla 1993.godine. Specijalizaciju iz opšte medicne završila 1996.godine. Član je međunarodnog udruženja ITAA, EURACT-a i WONCA-e. Radila je Domu zdravlja „Titel“, Zavodu za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku, u Gerontološkom centru Novi Sad i Domu zdravlja “Novi Sad“ gde pet godina šef dispanzera “Bulevar“.

Od 2003.godine do 2006.godine je bila načelnik Službe opšte medicine, a bila je i načelnik Službe za kućno lečenje i negu sa patronažom. Godine 2003. je promovisana u primarijusa od strane Republičkog Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Predsednik je Sekcije opšte medicine Društva lekara Vojvodine SLD. Član je Izdavačkog saveta Časopisa “Opšta medicina“ Srpskog lekarskog društva. Od marta 2007.godine je nacionalni predstavnik u Veću Svetske organizacije lekara opšte/porodične medicine (WONCA). Od 2008.godine je član Odbora za javno zdravlje i primarnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi Regionalne lekarske komore Vojvodine.