Izabrani lekar

  • dr Zorana Počai
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Rumenačka,

Adresa: Rumenačka 102, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: pocai.zorana@dzns.rs

Telefon:

Timska sestra:

Rođena sam u Novom Sadu 1991. godine, gde sam završila osnovnu i srednju školu, kao i Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu 2017. godine. Radni odnosu u službi opšte medicine Dom zdravlja „Novi Sad“ započela sam 2018. godine. Član sam Lekarske komore Srbije i učesnik u programima kontinuirane medicinske edukacije.