Dom Zdravlja logo

O Domu zdravlja

Dom zdravlja

 

Svojim razvojem se transformisao i danas postoji kao jedinstvena celina koju čine službe i uže organizacione jedinice: ogranci, zdravstvene stanice i ambulante u okviru kojih su odeljenja i odseci.

Info

 

Ime i prezime: Dom zdravlja «Novi Sad»

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Grad: Novi Sad

Godina rođenja: 1967.

Broj zaposlenih: 1.335

Objekti i ambulante: 45

Broj stanovnika: 355.000

Službe

icons

Služba opšte medicine

icons

Služba zdravstvene zaštite dece

icons

Služba zdravstvene zaštite žena

icons

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

icons

Služba zdravstvene zaštite radnika

icons

Služba za specijalističko-kosultativnu delatnost

icons

Služba laboratorijske dijagnostike

icons

Služba kućnog lečenja

icons

Služba patronaže

icons

Služba za pravne i ekonomsle poslove

icons

Služba za tehničke poslove

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Bulevar

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Liman

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Jovan Jovanović Zmaj

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Novo Naselje

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Bulevar

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Vasa Stajić

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Futog

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Upravna zgrada

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Vasa Stajić