Icon Sluzba opste medicine

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Ambulanta: Klisa

Adresa: Ritska 2, Novi Sad, Serbia

Telefon: 021/410-700

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-13:30

Utorak: 07:00-13:30

Sreda: 07:00-13:30

Četvrtak: 13:30-20:00

Petak: 13:30-20:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj


Izabrani stomatolozi

Marija Primović
dr

Marija Primović

doktor stomatologije 

Telefon: 021/410-700 

Detaljnije