DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

JN 12-19 Projekat za adaptaciju zdravstvenog objekta u ulici Bulevar Miajla Pupina broj 23

Nazad na Tendere

Objavljeno:

Datum otvaranja: 29.03.2019.

Datum poslednje promene: 04.04.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Usluge

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija