DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

JN 19-19 Vakuum sistemi za kapilarno uzorkovanje biološkog materijala

Nazad na Tendere

Objavljeno:

Datum otvaranja: 03.05.2019.

Datum poslednje promene: 07.11.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija