DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

MNU 7-19 Usluge štampanja materijala

Nazad na Tendere

Objavljeno:

Datum otvaranja: 13.08.2019.

Datum poslednje promene: 06.04.2020.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Usluge

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija