Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.08.2022. godine

1.Prethodno stanje
8.648.743,45 RSD
2.Zaduženje
1.263.730,31 RSD
3.Odobrenje
99.548,00 RSD
4.Novo stanje
7.484.561,14 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.08.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.08.2022. godine

1.Ostala plaćanja - Povrat sredstava RFZO-u
1.263.730,31 RSD
Ukupno:
1.263.730,31 RSD