Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.10.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.991.912,10 RSD
2.Zaduženje
504.139,43 RSD
3.Odobrenje
10.425.169,62 RSD
4.Novo stanje
18.912.942,29 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.10.2021. godine

1.Prevoz
5.255.238,60 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
3.824.500,00 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
1.171.333,34 RSD
Ukupno:
10.251.071,94 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.10.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
503.871,02 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
268,41 RSD
Ukupno:
504.139,43 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 5.10.2021. godine