Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.11.2020. godine

1.Prethodno stanje
10.323.693,94 RSD
2.Zaduženje
3.184.337,82 RSD
3.Odobrenje
134.927,80 RSD
4.Novo stanje
7.274.283,92 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.11.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.11.2020. godine

1.Prevoz
3.163.037,82 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - Slavija auto
21.300,00 RSD
Ukupno:
3.184.337,82 RSD