Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.06.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.462.141,67 RSD
2.Zaduženje
540.748,12 RSD
3.Odobrenje
163.076,00 RSD
4.Novo stanje
10.084.469,55 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.06.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.06.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
385.810,63 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
154.937,52 RSD
Ukupno:
540.748,12 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.06.2022. godine