Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.12.2020. godine

1.Prethodno stanje
10.259.313,75 RSD
2.Zaduženje
483.805,83 RSD
3.Odobrenje
2.450.197,00 RSD
4.Novo stanje
12.225.704,92 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.12.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
108.593,22 RSD
2.Energenti
526.228,11 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
1.367.791,67 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
296.375,00 RSD
Ukupno:
2.298.988,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.12.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
221.360,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
262.445,83 RSD
Ukupno:
483.805,83 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.12.2020. godine