Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.07.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.857.709,28 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
165.662,00 RSD
4.Novo stanje
7.023.371,28 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.07.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.07.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD