Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.01.2022. godine

1.Prethodno stanje
7.615.908,33 RSD
2.Zaduženje
25.960,18 RSD
3.Odobrenje
272.706,38 RSD
4.Novo stanje
7.862.654,53 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.01.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.01.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.290,00 RSD
2.Ostala plaćanja
23.670,18 RSD
Ukupno:
25.960,18 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 13.01.2022. godine