Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.04.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.555.737,79 RSD
2.Zaduženje
322.655,40 RSD
3.Odobrenje
140.293,00 RSD
4.Novo stanje
6.373.375,39 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.04.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.04.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
207.199,40 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
115.456,00 RSD
Ukupno:
322.655,40 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.04.2022. godine