Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.12.2021. godine

1.Prethodno stanje
5.107.540,86 RSD
2.Zaduženje
791.433,25 RSD
3.Odobrenje
3.056.867,34 RSD
4.Novo stanje
7.372.974,95 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.12.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.330.666,67 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.666,67 RSD
Ukupno:
2.916.333,34 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.12.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
470.503,25 RSD
2.Ostala plaćanja
320.930,00 RSD
Ukupno:
791.433,25 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 17.12.2021. godine