Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.08.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.440.244,19 RSD
2.Zaduženje
121.398,60 RSD
3.Odobrenje
123.384,22 RSD
4.Novo stanje
6.442.229,81 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.08.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.08.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi-Novus
121.398,60 RSD
Ukupno:
121.398,60 RSD