Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.09.2022. godine

1.Prethodno stanje
9.989.540,51 RSD
2.Zaduženje
63.965,21 RSD
3.Odobrenje
213.411,00 RSD
4.Novo stanje
10.138.986,30 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.09.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.09.2022. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
63.965,21 RSD
Ukupno:
63.965,21 RSD