Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.02.2021. godine

1.Prethodno stanje
9.310.201,00 RSD
2.Zaduženje
2.133.145,90 RSD
3.Odobrenje
2.895.564,24 RSD
4.Novo stanje
10.072.619,34 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.02.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
851.914,34 RSD
Ukupno:
851.914,34 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.02.2021. godine

1.Lekovi
1.099.333,07 RSD
2.Energenti
62.076,03 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
184.284,00 RSD
4.Lekovi van ugovora
787.452,80 RSD
Ukupno:
2.133.145,90 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 23.02.2021. godine