Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.06.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.258.655,37 RSD
2.Zaduženje
13.722,75 RSD
3.Odobrenje
1.511.557,79 RSD
4.Novo stanje
7.756.490,41 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.06.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.387.107,79 RSD
Ukupno:
1.387.107,79 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.06.2023. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
13.722,75 RSD
Ukupno:
13.722,75 RSD