Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.11.2021. godine

1.Prethodno stanje
6.797.933,09 RSD
2.Zaduženje
194.628,65 RSD
3.Odobrenje
12.928.538,00 RSD
4.Novo stanje
19.531.842,44 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.11.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.11.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
5.494,65 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
189.134,00 RSD
Ukupno:
194.628,65 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.11.2021. godine