Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.11.2021. godine

1.Prethodno stanje
19.531.842,44 RSD
2.Zaduženje
12.972.626,23 RSD
3.Odobrenje
163.705,00 RSD
4.Novo stanje
6.722.921,21 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.11.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.11.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
58.826,23 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
150.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja
12.763.800,00 RSD
Ukupno:
12.972.626,23 RSD