Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.07.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.226.693,41 RSD
2.Zaduženje
436.520,00 RSD
3.Odobrenje
133.157,00 RSD
4.Novo stanje
5.923.330,41 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.07.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.07.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
436.520,00 RSD
Ukupno:
436.520,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 27.07.2022. godine