Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.12.2021. godine

1.Prethodno stanje
5.498.954,14 RSD
2.Zaduženje
3.438.883,09 RSD
3.Odobrenje
3.529.468,74 RSD
4.Novo stanje
5.589.539,79 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.12.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.330.666,67 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.666.67 RSD
Ukupno:
2.916.333,34 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.12.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
385.604,40 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
2.331.621,03 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.530,19 RSD
4.Ostala plaćanja
136.127,47 RSD
Ukupno:
3.438.883,09 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 31.12.2021. godine