Lekar specijalista

  • dr Aca Vesić
  • specijalista oftalmolog

Lokacija: Novo Naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: vesic.aca@dzns.rs

Telefon:

Timaska sestra:

Biografija