Izabrani ginekolog

 • dr Aleksandar Babić
 • specijalista ginekologije i akušerstva

Lokacija: Bulevar,

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23, Novi Sad,

Email: babic.aleksandar@dzns.rs

Telefon: 021/4879-512

Timska sestra: Dušica Rančić, Telefon: 021/4879-511

Biografija

 

 • Specijalizacija iz ginekologije i akušerstva, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu; specijalistički ispit položio u januaru 2017. Tokom specijalizacije u maju 2016. god završio kurs „Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu“ u Zagrebu. U aprilu 2017. položio završni ispit u Nacionalnoj školi za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju na GAK „Narodni front“ u Beogradu.
 • Licenciran predavač prve pomoći – od 2012 god.
 • Master studije zdravstvenog menadžmenta, Medicinski fakultet i Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2009-2010., master teza odbranjena u junu 2012.
 • Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, završio 2008. god.
 • Gimnazija »Svetozar Marković«, Novi Sad.
 • Specijalista ginekologije i akušerstva, Dom zdravlja Novi Sad. U Domu zdravlja Novi Sad zaposlen od maja 2013., kao lekar na specijalizaciji. Kao specijalista radi od 01.02.2017.
 • Kao lekar u službi opšte medicine i službi hitne medicinske pomoći, radio u periodu jun 2009.-maj 2013. u Domu zdravlja Bač. 
 • Master teza „Strategije komunikacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“, u kojoj je urađena analiza zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti komunikacijom i odnosom sa izabranim lekarom i zdravstvenom službom, kao i mogućnostima unapređenja odnosa.
 • Engleski (napredni nivo)
 • Nemački (početni nivo)