Lekar specijalista

  • dr Alinka Ivanov
  • specijalista radiolog

Rendgen dijagnostika

Lokacija: Novo naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: ivanov.alinka@dzns.rs

Telefon:

Rođena sam 1961 godine u Bačkoj Palanci. Srednju medicinsku školu završila sam u Novom Sadu, gde sam i diplomirala na Medicinskom fakultet 1986 godine. Specijalizaciju iz radiologije sam završila na klinici za radiologiju 2001 godine. U Domu zdravlja „Novi Sad“ sam zaposlena od 2002 godine. U toku rada kao lekar opšte medicine radila sam u službi za zdravstvenu zaštitu žena 5 godina i 10 godina u hitnoj pomoći Dom zdravlja Šid.