Izabrani pedijatar

  • dr Ana Aladin Dolamić
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Kisač,

Adresa: Slovačka 49, Kisač,

Email: dolamic.ana@dzns.rs

Telefon: 021/829-099

Timska sestra: Ana Agarski

Rođena sam 1980. godine u Somboru, gde sam završila osnovnu školu I gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu diplomirala sam 2008. godine sa najvećom ocenom. U periodu od 2008-2012. godine radila sam u Domu zdravlja “Dr Đorđe Lazič” u Somboru, prvo na opštem, a kasnije I u dečijem dispanzeru. Specijalizaciju iz pedijatrije sam završila 2017. godine, od kada sam i počela da radim kao pedijatar u dispanzeru za predškolsku decu Doma zdravlja  “ Dr Đorđe Lazić” u Somboru. Kao pedijatar u Domu zdravlja “Novi Sad” , u ambulanti u Kisaču, sam zaposlena od 2019. godine. Aktivno sam učestvovala u promocijama zdravih stilova života putem više objavljenjih članaka za lokalne novine u rublici “Zdravlje je u modi”, kao i u organizaciji radionica u okviru rada Savetovališta za mlade u Somboru.