Psiholog

  • dipl. Ankica Gostović
  • diplomirani psiholog

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: gostovic.ankica@dzns.rs

Telefon: 021/4879-424

Rođena 1976. godine u Novom Sadu gde i danas stanujem. 2003. godine sam diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, odsek psihologija. od decembra 2006. godine sam zaposlena u Domu zdravlja Novi Sad gde od 01.12.2006. godine radim u Savetovalištu za mlade. Seminari: Stres i razvoj u detinjstvu, Hiperaktivni poremećaj i poremećaj ponašanja u ranom školskom uzrastu, Prevencija gojaznosti kod dece i adolescenata, zdravstvene službe prijateljski naklonjene mladima, Nadzor,kreiranje i analiza indikatora zdravlja mladih, Pružanje zdravstvenih usluga mladima na primarnom nivou zdravstvene zaštite u oblasti zlostavljanja i zanemarivanja, Kanadski projekat-pristup prilagođen mladima, veštine komunikacije, pristup prilagođen mladima u zdravstvenim službama.