Lekar specijalista

  • dr Aranka Nađ
  • specijalista oftalmolog

Oftalmologija

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: nadj.aranka@dzns.rs

Telefon: 021/4879-438

Rođena sam 1960. godine. Medicinski fakultet završila 1985. godine u Novom Sadu. Radila sam oko godinu dana u Opštoj medicini Doma zdravlja u Plandištu, potom u Zrenjaninu u Hitnoj pomoći, gde sam započela i volontersku specijalizaciju iz Oftalmologije, koju sam završila 1996. godine u Novom Sadu. Od 1997. godine sam zaposlena u Domu zdravlja „Novi Sad“ kao oftalmolog.