Lekar specijalista

  • dr Berislava Vuleta
  • specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Lokacija: Rumenačka,

Adresa: Rumenačka 102, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: vuleta.berislava@dzns.rs

Telefon:

Biografija