Izabrani stomatolog

  • dr Biljana Bjelica
  • doktor stomatologije

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Lokacija: O.Š. "Dušan Radović",

Adresa: Velebitska bb, Novi Sad,

Email: bjelica.biljana@dzns.rs

Telefon: 021/6410-201 lokal 110

Timska sestra: Gordana Lovrenović

Rođena 1961. godine u Sarajevu. Diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu 1984. godine. Zaposlena u Domu zdravlja ,,Novi Sad,, od 1995. godine. Član Lekarske Komore.