Izabrani lekar

  • dr Biljana Đukić
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: djukic.biljana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-587

Timska sestra: Marijana Silađi

Rođena sam 1957. godine. Završila sam Medicinski fakultet u Novom Sadu 1982. godine. Specijalizaciju opšte medicine završila sam u Novom Sadu 1991. godine. Radila u Službi hitne medicinske pomoći, Zrenjanin. Od 1995 do 1997. godine sam zaposlena u Domu zdravlja “Novi Sad“ ambulanta Čenej. 1997. godine prešla sam u Dom zdravlja “Novi Sad“ služba opšte medicine “J.J.Zmaj“ gde i danas radim.