Izabrani lekar

  • dr Biljana Knežević
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: knezevic.biljana@dzns.rs

Telefon:

Timska sestra: Ljubica Škrielj

Rođena 1966. godine u Novom Sadu. Završila Medicinski fakultet u Novom Sadu i stekla diplomu i zvanje Doktora medicine 2003. godine. Radila u farmaceutskoj kući MEDICO UNO – humana. Od 2005. godine radi u Domu zdravlja “Novi Sad“ služba opšte medicine. Udata i majka dvoje dece.