Izabrani lekar

  • dr Biljana Knežević
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Respiratorna ambulanta Novo naselje,

Adresa: Булевар Слободана Јовановића 9, Нови Сад, Србија,

Email: knezevic.biljana@dzns.rs

Telefon:

Timska sestra: Jasmina Božić

Rođena 1966. godine u Novom Sadu. Završila Medicinski fakultet u Novom Sadu i stekla diplomu i zvanje Doktora medicine 2003. godine. Radila u farmaceutskoj kući MEDICO UNO – humana. Od 2005. godine radi u Domu zdravlja “Novi Sad“ služba opšte medicine. Udata i majka dvoje dece.