Izabrani pedijatar

  • dr Biljana Kondić
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Klisa,

Adresa: Ritska 2, Novi Sad, Serbia,

Email: kondic.biljana@dzns.rs

Telefon: 021/6414-761

Timska sestra: Bojana Radaković Tokodi

Rođena je 1978. godine u Novom Sadu gde je završila Gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj i Medicinski fakultet. Zaposlena je u DZ Novi Sad od 2009. godine u Službama opšte medicine i kućnog lečenja. Od 2020. radi u Službi zdravstvene zaštite dece kao specijalista pedijatrije.