Biohemičar

  • mr ph Biljana Vukelić
  • specijalista medicinske biohemije

Služba laboratorijske dijagnostike

Lokacija: Novo naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Funkcija: Šef laboratorije

Email: vukelic.biljana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-201

Rođena 1958. god. u Savinom Selu, Vrbas. Osnovnu školu završila 1974. god. u Vrbasu. Gimnaziju „Žarko Zrenjanin“ u Vrbasu završila 1978.god. Farmaceutski fakultet u Beogradu završila 1983. godine. Specijalizaciju iz medicinske biohemije završila na medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1990 .godine. Zaposlena u Domu zdravlja „Novi Sad“ od 1986.god. kao šef laboratorije u objektu „Liman“ i „Novo Naselje“.

Od 1990.god. do 2000.god. radila u SMŠ 7. april u Novom Sadu, s ciljm edukacije kadra laboratorijskih tehničara, vodila edukativne seminare, učestvovala u CINDI i MONICA projektima, pisala veći broj radova za domaće i međunarodne kongrese medicinske biohemije.