Izabrani lekar

  • dr Bojana Topalović
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Petrovaradin,

Adresa: Jože Vlahovića 8, Petrovaradin, Serbia,

Email: topalovic.bojana@dzns.rs

Telefon: 021/6758-340

Timska sestra: Ivana Ćulum

Rođena 1967. godine u Ivanjici. Diplomirala 1993. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Zakonski staž a kasnije i radni odnos zasnovala u ZC Subotica 1992. godine. Specijalistički ispit položila 2003. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od 01.09.2006. godine zaposlena u Dom zdravlja “Novi Sad“ na poslovima spec.opšte medicine u Dispanzeru Petrovaradin, gde i sada radim. Udata sam, majka jednog deteta.