• dipl. ecc Bojana Vukalović

Lokacija: Upravna zgrada,

Adresa: Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Šef odseka za analizu i upravljanje projektima

Email: vukalovic.bojana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-065

Biografija